ABBAZIA DI SAN GREGORIO


Cîteva mănăstiri părăsite de călugări au fost reciclate în galerii de artă.De ce nu ?